Frontend Tools

Tytuł Dostępność
Wykład 1. Front-end, a back-end. Protokół http. Narzędzia developera. Pobierz
Wykład 2. HTML - składnia, znaczniki, atrybuty, walidacja kodu. Pobierz
Wykład 3. CSS - reguły, aplikowanie, dziedziczenie, kaskadowość. Pobierz